17 feb

Dagsorden for den 1. marts 2016

Indkaldelse til møde i Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune
Tirsdag den 1. marts 2016

Mødet afholdes i Garnisonskirkens Menighedshus
Sct. Annæ Plads 4 – 1250 København K
Kl. 17.00 – 19.00

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra mødet den 17. november

…[læs mere]

 

 

07 dec

Referat fra Kontaktudvalgsmøde tirsdag den 17. november 2015

Orientering fra formanden

Vi tager hul på sidste fase i Kontaktudvalgets liv, og omdanner os næste år, til at blive et Frivilligråd.

Kort referat af vores årsmøde hvor rammen var Mogens Dals koncertsal. Efter årsberetningen, som kan læses på hjemmesiden www.kontaktudvalget.dk, var der et oplæg af Knud Aarup omkring social inklusion. Det ramte ind i hjertet af den frivillige verden, og havde skarp fokus på, at frivilligheden ikke bliver ædt af det offentlige. Det er det væsentligste der ligger bag, at tiden er inde til at ændre Kontaktudvalget. Det er godt at vide, hvem der siger hvad…[læs mere]